Recent Changes

Monday, December 18

 1. page Studieretningsopgave (SRO) stx edited Studieretningsopgaven skrives i foråret i 2g. Studieretningsfagslærerne formulerer en række opgavef…
  Studieretningsopgaven skrives i foråret i 2g. Studieretningsfagslærerne formulerer en række opgaveformuleringer, som man kan vælge i mellem.
  ...
  omkring studieretningsopgaven i 2g er skruet
  ...
  skolens hjemmeside.
  Hvis

  Hvis
  du vil
  ...
  kan du selæse mere her.
  (view changes)
  9:45 am
 2. page Studieretningsopgave (SRO) stx edited Studieretningsopgaven skrives i foråret i 2g. Studieretningsfagslærerne formulerer en række opgavef…
  Studieretningsopgaven skrives i foråret i 2g. Studieretningsfagslærerne formulerer en række opgaveformuleringer, som man kan vælge i mellem.
  Læs mere om, hvordan forløbet omkring studieretningsopgaven er skruet sammen på skolens hjemmeside.
  Hvis du vil vide mere om de formelle krav til en større skriftlig opgave, kan du se her.
  (view changes)
  9:43 am
 3. page Studieretningsopgave (SRO) stx edited Studieretningsopgaven skrives i foråret i 2g. Studieretningsfagslærerne formulerer en række opgavef…
  Studieretningsopgaven skrives i foråret i 2g. Studieretningsfagslærerne formulerer en række opgaveformuleringer, som man kan vælge i mellem.
  Se mere i skolens evalueringsplan for stx.
  Hvis du vil vide mere om de formelle krav til en større skriftlig opgave, kan du se her.
  (view changes)
  9:38 am

Thursday, December 14

 1. page Opgaveskrivning edited ... Vejledning til opgaveskrivning på Mulernes Legatskole 1. Opgaveskrivning ... er for opgav…
  ...
  Vejledning til opgaveskrivning på Mulernes Legatskole
  1. Opgaveskrivning
  ...
  er for opgaveskrivning i det hele taget.opgaveskrivning. Opgaver har
  2. Opgaveformulering
  Opgaveformuleringen er et produkt af samarbejdet mellem dig og din lærer i den vejledning, der har fundet sted forud for selve opgaveskrivningen. Opgaveformuleringen er en slags køreplan for din opgave og fortæller dig, hvad du forventes at gøre. Typisk vil opgaveformuleringen således bestemme din opgaves disposition eller opbygning.
  (view changes)
  11:07 pm

Wednesday, December 13

 1. page Litteraturhenvisninger edited Litteraturhenvisninger er oplysninger til læseren om, hvor du har din viden fra. Hver gang du refer…
  Litteraturhenvisninger er oplysninger til læseren om, hvor du har din viden fra. Hver gang du refererer eller citerer en andens synspunkter, skal du lave en reference, hvor du angiver præcist, hvor du citerer eller refererer fra. Almindelige, almengyldige oplysninger behøver du ikke at dokumentere bid for bid.
  I forbindelse med citater fra primærlitteraturen står henvisningen i parentes umiddelbart efter citatet.
  I forbindelse med citater fra sekundærlitteraturen samt henvisninger hertil anvendes fodnoter.
  I forbindelse med realkommentarer anvendes ligeledes fodnoter. Realkommentarer er uddybende kommentarer til det, du selv eller andre har skrevet, og placeres i noten.
  Korte citater indarbejdes i den sproglige sammenhæng og markeres med anførselstegn, mens længere citater (over 3-4 linjer) anbringes på en linje for sig selv med indryk, luft til den omgivende tekst samt enkelt linjeafstand. Citater skrives i kursiv eller med anførselstegn.
  Se i øvrigt
  Se vejledning til
  (view changes)
  1:26 am

Wednesday, September 13

 1. page Opgaveskrivning edited ... Afslutning/konklusion: Når dette punkt nås, skal de spørgsmål, som du rejste i indledningen, v…
  ...
  Afslutning/konklusion: Når dette punkt nås, skal de spørgsmål, som du rejste i indledningen, være besvaret. Konklusionen skal være fagligt baseret. Den skal altså med udgangspunkt i opgaveformuleringen fortælle læseren i kort(!) form, hvad du er nået frem til. Du skal ikke bruge afsnittet til at underholde læseren med, hvad du selv har fået ud af opgaven. Længde: max 1 side.
  Materiale- og litteraturliste: Det er et absolut krav, at din opgave er dokumenteret. ALT benyttet materiale anføres i litteraturlisten. Listen ordnes alfabetisk efter efternavn. Desuden skelnes mellem primær- og sekundærlitteratur. Primærlitteraturen er det (tekst)materiale, der er genstand for din undersøgelse. Sekundærlitteraturen beskæftiger sig med dit primære materiale. Titler står i anførselstegn eller kursiv afhængig af, om der henvises til værk (kursiv) eller artikel (anførselstegn).
  Eventuelle bilag
  For trykte værkers vedkommende er der tradition for at henvise på følgende måde: '
  Forfatterefternavn, forfatterfornavn: Bogens titel [i kursiv], (evt. oprindeligt udgivelsesår) [i parentes], udgivelsessted, forlag, udgivelsesår.
  (view changes)
  4:07 am

Thursday, September 7

 1. page Formalia edited Kravene til formalia (de formelle spilleregler, der skal overholdes) i forbindelse med større skrif…
  Kravene til formalia (de formelle spilleregler, der skal overholdes) i forbindelse med større skriftlige opgaver findes her
  Kravene til en synopsis findes i skolekom på konferencen "Nyt fra kontoret" i mappen "AT"
  (view changes)
  5:05 am

Monday, March 20

 1. page Synopsis edited I forbindelse med AT (almen studieforberedelse) skrives typisk en synopsis. Synopsen udgør sammen m…
  I forbindelse med AT (almen studieforberedelse) skrives typisk en synopsis. Synopsen udgør sammen med en mundtlig fremlæggelse udgangspunkt for den mundtlige eksamen i AT. Det er på baggrund af synopsen, at eksaminator og censor forbereder sig til den mundtlige prøve.
  ...
  her: {Synopsis og synopsiseksamen PR.doc}ML.doc}
  I mediefag er udarbejdelsen af en filmsynopsis er en af de første faser i filmproduktionen. Synopsen skal blandt andet rumme filmens præmis (hovedidé), kort handlingsresumé, genre, længde, målgruppe, medvirkende, locations og overvejelser om filmens visuelle stil. Formålet med synopsen er dels, at filmskaberne selv får overblik over projektet og dels, at andre, f.eks. produktionsselskaber eller medielæreren, kan tage stilling til idéen.
  I psykologi på B-niveau arbejder man også med synopsisgenren.
  (view changes)
  1:04 pm
 2. file Synopsis ML.doc uploaded
  1:03 pm
 3. page Synopsis edited I forbindelse med AT (almen studieforberedelse) skrives typisk en synopsis. Synopsen udgør sammen m…
  I forbindelse med AT (almen studieforberedelse) skrives typisk en synopsis. Synopsen udgør sammen med en mundtlig fremlæggelse udgangspunkt for den mundtlige eksamen i AT. Det er på baggrund af synopsen, at eksaminator og censor forbereder sig til den mundtlige prøve.
  ...
  synopsisvejledning findes i skolekom på konferencen "Nyt fra kontoret" i mappen "AT".kan hentes her: {Synopsis og synopsiseksamen PR.doc}
  I mediefag er udarbejdelsen af en filmsynopsis er en af de første faser i filmproduktionen. Synopsen skal blandt andet rumme filmens præmis (hovedidé), kort handlingsresumé, genre, længde, målgruppe, medvirkende, locations og overvejelser om filmens visuelle stil. Formålet med synopsen er dels, at filmskaberne selv får overblik over projektet og dels, at andre, f.eks. produktionsselskaber eller medielæreren, kan tage stilling til idéen.
  I psykologi på B-niveau arbejder man også med synopsisgenren.
  (view changes)
  1:02 pm

More