Kravene til formalia (de formelle spilleregler, der skal overholdes) i forbindelse med større skriftlige opgaver findes her