Forløb om skriftlighed
Både i 1g og 1hf er der et obligatorisk forløb om skriftlighed i faget dansk. Her arbejder man med skriveprocessens dele, sproglig korrekthed, modtagerbevidsthed osv.

Men nu er det ikke kun i dansk, at skriftlighed er en væsentlig dimension af faget. Derfor er det en god idé, hvis fagene samarbejder om at synliggøre, hvad der er vigtigt, når man formulerer sig på skrift.

Nedenfor ses en række forslag til (mest henvendt til lærerne), hvordan man kan arbejde med skriftlighed på tværs af fagene. Alle nedenstående opgaveforslag er tænkt som muligheder for fagene til samarbejde omkring skriftlighed (i 1g).
De tilførte 5 timers elevtid samt evt. omlagt elevtid kan anvendes til opgaverne.

Ideer til opgaver mellem fagene:
  • (DANSK-MAT/FYS/BIOTEK/??) Formidle et fagligt indhold/problemstilling/bevis i en populærvidenskabelig artikel. Dansklæreren tager sig af formidlingsdelen og der kunne yderligere fokuseres på, hvordan man rent teknisk bygger en artikel op.
  • (DA-SAMF) Kronikgenren – skriv en kronik om et aktuelt/samfundsfagligt emne.
  • (DSAMF) Skriv et læserbrev om et emne/problemstilling, der er gennemgået i samf. Dansk kunne fokusere på argumentation/retorik.
  • (MAT-DA) Skriv om et matematisk emne i en BLOG
  • (ENG-DA) Engelsk emne fx et engelsktalende land, engelskskolesystem etc. undersøgt vi a engelsk og engelske kilder men præsenteret på dansk i en bestemt genre fx turistbrochuren.
  • (ENG-DA) Tegn et portræt af en person der er relevant for engelsk (royal person politiker etc.) og skriv et portræt af ham/hende på dansk.
  • (MAT-ENG) Matematikemne fremlagt på engelsk – dvs. et engelsk ”manuskript”.
  • (DA-SAMF/MAT/BIOTEK/??) Lav en power point og præsentation i et fag. Dansk ser efterfølgende på formidlingsdelen i power pointen.
  • (DA-NV) Eksamensrapport eller del af den (forklar et forsøg/problem/emne/teori) i prosa (fx i en artikel)