En fremstilling af autentisk, virkeligt stof. I modsætning hertil står fiktion, som er det opdigtede stof.