Dokumentation

I de humanistiske fag dokumenterer man typisk vha. citater.
I forbindelse med den skriftlige dimension på samfundsfag A bedømmes man på sin evne til at kunne: ”dokumentere faglige sammenhænge” og at kunne ”påvise … udviklingstendenser”.

Til eksamen kan dokumentationen enten findes i det medbragte materiale, i ens samlede samfundsfaglige viden eller i det materiale, der ledsager spørgsmålet.

Når dokumentationen skal findes i det ledsagende materiale er det overordnede kvalitetskriterium, at nedslagene i materialet matcher beskrivelsen af, hvad der er spurgt om f. eks. ”sikkerhedspolitiske prioriteringer”.
Når dokumentationen skal findes i det medbragte materiale eller i elevens samfundsfaglige viden kan dokumentationen:
- enten være generelle henvisninger til fagligt stof, der er velkendt for skribent som læser. ”Konsekvenser for vælgeradfærden” kan være de ændrede deltagelsesformer f. eks. partiernes faldende medlemstal eller Socialdemokraternes (som et tidligere klasseparti) besvær med at fastholde vælgerne.
- eller være præcise henvisninger til statistisk eller andet fagligt materiale f. eks. om udviklingen i vælgervandringer og deltagelsesformer eller teorier om senmodernitetens vælgertype.

Eksempler på opgaveformuleringer:
- Angiv og dokumentér mindst tre sikkerhedspolitiske prioriteringer, der kan udledes af tabel 3 og tabel 4.
- Danmark har i løbet af de sidste 50 år udviklet sig fra at være et industrisamfund til at være et informationssamfund. Hvilke konsekvenser har det haft for vælgeradfærden? Angiv og dokumentér mindst 3 konsekvenser.
- På grundlag af Danmarks placering i figuren nedenfor: Angiv to fordele og to ulemper for Danmarks konkurrenceevne.