Kommer af ordet dispositio: “at ordne og strukturere”. En disposition er den plan, man udfærdiger for at strukturere en opgave - inden opgaven skal skrives.