Studiet af sprogbrugen inden for et kommunikerende fællesskab. Fokus ligger på at identificere og tolke de sproglige størrelser, som er typiske for det pågældende sproglige fællesskab. (Også kaldet "Kode")
Eksempler på diskurser kan være: politisk diskurs, fodbolddiskurs, national diskurs osv.