Denotation er sprogets benævnende funktion (altså betydningen). Fx dreng, kvinde, pige.
Konnotation er derimod sprogets fortolkende funktion (altså medbetydningen). Fx knægt, kælling, tøs

Denotationen peger fra sproget ud mod virkeligheden uden for sproget (det er en dreng og ikke en pige, der er tale om), mens konnotationen fortæller om afsenderes holdning til det, der tales om. (At hun er en kælling, fortæller modtageren, at der er et negativt syn på kvinden).