En opgave, som alle 1.g'ere på Mulernes legatskole skriver i slutningen af skoleåret. Man kan vælge at skrive enten i historie eller dansk, eller i begge fag. Opgaverne tager udgangspunkt i årets undervisning og tager afsæt i det AT-forløb, som er et samarbejde mellem dansk og historie.
Opgavens formål er at lære faglig fordybelse og at lære teknikken i forbindelse med udarbejdelsen af en opgave, herunder at finde og udvælge materiale, lave problemformulering, arbejde taksonomisk med redegørelse, analyse, vurdering og diskussion, anvende korrekt citatteknik, noteapparat og opstilling af litteraturliste, samt lave en relevant indledning og afrunding.
Omfang: 5-8 sider (á 2400 enheder).For yderligere informationer om de formelle krav i forbindelse med opgaveskrivning se her