Bruges primært i forbindelse med præsentationer (fx powerpoint). At skrive i bullets vil sige, at hovedpointer præsenteres i en kort form, men ikke kortere end, at man som modtager kan fange oplæggets pointer. Bullets skal skabe mulighed for uddybning, dvs. at pointerne ikke skal skrives helt ud.