Udtrykket kendes især fra kronikopgaven i dansk, hvor man i reglen bliver bedt om at "give en karakteristik for argumentationsformen". Det er en bred betegnelse man kan bl.a. slå ned på disse ting:

- Appelformer: patos (følelser), etos (afsenderens troværdighed), logos (fornuft)
- Argumentation: påstand, belæg, hjemmel (evt. styrkemarkører, rygdækning)
- Argumentationsformer: mængdeargument, ekspertargument, deskriptionsargument, erfaringsargument, skræmmeargument
- Brug af eksempler
- Ironi
- Sarkasme
- Humor
- Ordspil
- Bevidst brug af parataktiske (sideordning) eller hypotaktiske (underordning) sætningsstrukturer – eller skift mellem disse
- Brug af farvede, forstærkende eller indignerede adjektiver
- Retoriske spørgsmål
- Intertekstuelle referencer
- Iøjnefaldende brug af tegn (især ! og ….)
- Høj stil (højt lixtal og mange fremmedord/tekniske begreber/fagterminologi)
- Lav stil (lavere lixtal, brug af jargon, bandeord, latrinære og vulgære udtryk)
- Stilistiske virkemidler