Angiv og dokumenter
’Angiv’ vil normalt definere antallet eller omfanget af de årsager, konsekvenser eller mønstre, der spørges ind til. F.eks:

• På grundlag af Danmarks placering i figuren nedenfor: Angiv to fordele og to ulemper for Danmarks konkurrenceevne.

I dette eksempel skal der altså påpeges to fordele og to ulemper, hverken færre eller flere. Ordet ’angiv’ kan også betyde, at der skal påvises sammenhænge i et eventuelt vedlagt materiale (se eksemplet nedenfor), men der skal ikke forklares mere uddybende og slet ikke diskuteres ved dette spørgeord. Hvis øvelsen bruges på et tekstmateriale, som i det næste spørgsmål, er det op til opgaveløseren selv at bestemme, hvor mange eksempler på ideologielementer, der skal angives.

• Angiv og dokumentér, hvilken politisk ideologi der kommer til udtryk i Lene Espersens tale til de Konservatives landsråd 2007.

’Dokumenter’ betyder, at de angivne sammenhænge eller konsekvenser skal dokumenteres. I eksemplet ovenfor forventes der altså en generel viden om ideologier. Denne viden skal så dokumenteres ved henvisninger til Lene Espersens tale. Dokumentationen kan altså være præcise henvisninger til et vedlagt bilag eller til lærebøger og statistiske opslagsværker, men dokumentation kan også være mere generelle henvisninger til det faglige stof, som bør være alment bekendt. Her kræves altså ikke en henvisning til en bestemt tabel eller side i en bog.