Analysen hører til blandt de argumenterende genrer og at analysere betyder at opløse. En analyse er en systematisk aktivitet, hvor man opløser en tekst eller et billede i enkeltelementer og undersøger dem ét ad gangen. I en analyse er der krav om tekstnærhed og dokumentation i form af citater/tekstnedslag.
Analysens enkeltdele samles i en fortolkning.

I naturvidenskabelig øvelsesrapport indgår:
  • dataanalyse: udregninger, grafer med tolkning, tabelværdisammenligning
  • metodeanalyse: fremgangsmåde, måleusikkerhed og fejlkilder samt
diskussion af resultater

I naturvidenskab skelnes mellem kvalitativ analyse og kvantitativ analyse.

For samfundsfag se evt. Angiv og dokumenter.