Et abstract er et resumé, der kort sammenfatter hele besvarelsen. Resuméet skrives på engelsk. Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Resuméet skal være overskueligt disponeret, indholdsmæssigt sammenhængende og skrevet på forståeligt og korrekt engelsk. Resuméet bør indeholde undersøgelsens problemstillinger og væsentligste resultater og konklusioner. Det engelske abstract fylder typisk omkring 10-20 linjer (afhængig af opgavens længde og karakter) og indeholder ikke citater eller kildehenvisninger. Abstractet laves, efter opgaven er skrevet og skrives i ét afsnit. Dette afsnit skal overordnet indeholde tre dele: 1) opgavens formål, 2) opgavens brug af metoder og 3) opgavens konklusioner.

Abstractet placeres som det første i opgaven efter opgavens titelblad.