Opgaven består af to dele. En synopsis og en traditionel brødtekstdel
Opgaven skal indeholde en problemformulering (formuleret af lærerne) og en række problemstillinger (formuleret i et samarbejde mellem lærerne og eleven).
Ud fra dette fremstilles en synopsis.
Eleverne vælger selv 1-3 problemstillinger, hvortil de knytter både brødtekst og delkonklusioner. De formelle krav er i øvrigt de samme som til en synopsis og en opgave. Dvs. henvisninger, citater, litteraturliste mv.