Her kan du se, hvilke begreber, vi anvender på Mulerne, og hvordan disse defineres.

Progressionsplan for skriftligt arbejde på ML

STX
Semester
Fag
Faglige og almene kompetencer
Grundforløbet
Dansk:
Forløb om skriftlighed

Læsekursus

Engelsk:

Fremmedsprogene:

Naturvidenskab
 • Rapport
 • Korrekt brug af enheder
 • Forklarende tekst ved løsning af opgaver

Matematik
 • Korrekt tegnbrug
 • Forklarende tekst ved løsning af opgaver

Alle fag:
 • Tænkeskrivning og formidlingsskrivning
 • Bevidsthed om sproglig præcision
 • Træne skriftlige delkompetencer
 • Rød tråd” og tekstsammenhæng
 • Arbejde procesorienteret i forbindelse med skriftlige opgaver
 • Læse og forstå en opgave

Ikke-obligatoriske fag:

2. semester
Dansk:

Dansk-historie:

Naturvidenskab

AT:

Alle fag:
3. semester
Dansk:

Engelsk:

Naturvidenskab (B-niv)
 • Projektarbejde

Alle fag:

Ikke-obligatoriske fag:


Mediefag (B-niv)

Samfundsfag(B- og A-niv)

AT (dansk og stud.fag):
4. semester
Studieretningsfag: SRO

Naturvidenskab (B-niv)
 • Projektarbejde

Alle fag:
 • Tænkeskrivning og formidlingsskrivning
 • Bevidsthed om sproglig præcision
 • Arbejde procesorienteret i forbindelse med skriftlige opgaver

Ikke-obligatoriske fag:


Matematik (A- og B-niv)
 • Skriftlig eksamenstræning
 • Lav personlige overblik/notesamlinger
3g
Alle fag: AT og SRP

Alle fag:

Ikke-obligatoriske fag:


Fortsættersprog (A-niv)
 • Skriftlige opgaver af eksamenstypen

Drama (C-niv)
HF
Semester
Fag
Faglige og almene kompetencer
1. semester
Dansk:
Forløb om skritlighed

Læsekursus

Fremmedsprogene:
 • Ordbogsopslag

Naturvidenskab
 • Afrapportering af forsøg
 • Korrekt brug af enheder
 • Projektarbejde

Matematik
 • Korrekt tegnbrug
 • Forklarende tekst ved løsning af opgaver

Alle fag:
 • Bevidsthed om sproglig præcision
 • Træne skriftlige delkompetencer
 • Rød tråd” og tekstsammenhæng
 • Arbejde procesorienteret i forbindelse med skriftlige opgaver
 • Læse og forstå en opgave

Ikke-obligatoriske fag:


Drama (C-niv)
2. semester
Dansk:

Dansk-engelskprojekt:

KS:

Alle fag:
 • Bevidsthed om sproglig præcision
 • Træne skriftlige delkompetencer
 • Rød tråd” og tekstsammenhæng
 • Arbejde procesorienteret i forbindelse med skriftlige opgaver
3. semester
Dansk:

Engelsk:

SSO:
 • Formalia i forbindelse med større skriftlig opgave
 • Strukturering og formidling af et kompliceret stof

Alle fag:
 • Bevidsthed om sproglig præcision
 • Arbejde procesorienteret i forbindelse

Ikke-obligatoriske fag:


Psykologi (B-niv):
4. semester
Alle fag:
 • Bevidsthed om sproglig præcision
 • Arbejde procesorienteret i forbindelse med skriftlige opgaver